حمل و نقل سریع

در صورت نیاز مشتری با هماهنگی میتوانند در شهر تهران کمتر از 2 ساعت محصول را به دست مشتری رساند.
ارسال کالا توسط الو پیک و اسنپ میسر خواهد بود و هزینه آن به عهده مشتری خواهد بود.